In een uitzichtloze situatie, zoals de huidige pandemie, groeit de behoefte aan zelfreflectie en een diepere blik. Steeds vaker wordt een antwoord gezocht in het spirituele, en wordt er hulp van bovenaf in geschakeld.

Maar er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome. Voor een spirituele connectie kan je namelijk bij meerdere adressen aankloppen. Maar wat is nu precies het verschil tussen een helderziende, een medium en een paragnost?

Helderziende

Helderzienden zijn vaak mensen met een sterk visuele beeldvorming. Vaak ‘zien’ zij letterlijk beelden, waar zij een bepaalde waarde aan adresseren. Dit kan een visioen zijn, maar ook een letter of voorwerp. De beelden kunnen gebeurtenissen uit zowel het heden als het verleden tonen. Of misschien wel door elkaar. Het woord helderziend is misschien niet helemaal treffend voor het proces wat een helderziende doorstaat. Het klopt namelijk niet dat deze persoon ‘helder’ of ‘scherp’ ziet. In plaats daarvan krijgen zij juist vage beelden door, met weinig concrete details.

Paragnost

Naast het helder ‘zien’ van dingen zijn er meerdere manieren om een diepere verbinding met de kosmos aan te gaan. Naast dingen zien, kan je net zo goed dingen aanvoelen, dingen horen, ruiken, ‘weten’ of zelfs proeven. Er kan ook sprake zijn van een mix tussen verschillende zintuigen. Een paragnost is dus een bredere scope dan een helderziend: een helderziende is dus een paragnost, maar niet iedere paragnost een helderziende. Een overkoepelende term voor iemand die meent paranormaal begaafd te zijn.

Medium

Waar paragnosten vaak praten over alledaagse gebeurtenissen, of elementen in de loop van jouw leven als uitgangspunt nemen, gaat het onderwerp bij een medium niet over jou. Een medium brengt jou in verbinding met het hiernamaals. Het medium fungeert als het ware als een doorgeefluik om jou een boodschap van geesten, engelen, demonen of andere immateriële entiteiten door te geven. Wat die boodschap precies is, kan erg verschillen. Van een gevoel, tot woorden, zinnen, of een heel gesprek. Vaak hebben deze boodschappen een symbolische waarde. En die boodschap goed lezen vereist een accurate interpretatie van het medium. Daardoor is de scepsis naar een medium groter dan naar paragnosten.

In het kort is paragnost dus een verzamelbegrip voor mensen die een heldere vaardigheid bezitten. Een medium lijkt op een paragnost, maar maakt contact met overledenen. Een helderziende beschikt enkel over de eigenschap ‘helder zien’. Dit heldere zintuig, ook wel het zesde zintuig genoemd, is iets dat iedereen bezit, maar niet bij iedereen even goed is ontwikkeld. Een paranormale gave vereist dus training. Give it a go!